Svenska Humanistiska Förbundets pris

Sedan 2000 utdelar Svenska Humanistiska Förbundet ett pris till yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda. Prissumman är 20 000 kronor.

2018 års pris till Magnus Bremmer

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2018 till kulturjournalisten, kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmer ( HÄR) för betydelsefulla vetenskapliga och populärvetenskapliga insatser inom svensk humaniora.

Magnus Bremmer disputerade 2015 på en prisbelönt avhandling om hur fotografiet uppfattades som bildmedium i 1800-talets Sverige. Därefter har han arbetat mycket med Bildningspodden, en folkbildande podcast i humanistiska ämnen som han producerar sedan 2015. Hösten 2017 passerade den en miljon strömstarter. Bremmer är också verksam som litteraturkritiker i Dagens Nyheter, dessförinnan mångårig medarbetare i Svenska Dagbladet och har publicerat essäer och artiklar i svenska och internationella kulturtidskrifter. I sin forskning går han vidare med ämnen som tidiga kvinnliga fotografer eller Norrbrobasarens betydelse för 1800-tals-Stockholms kulturella och sociala liv. Magnus Bremmer är 34 år och bosatt i Stockholm.

Magnus Bremmer har visat hur en ung, humanistisk forskare kan kombinera nyskapande forskning med en bred, utåtriktad verksamhet av hög kvalitet. Han har därmed utfört ett viktigt arbete för en levande humanistisk bildningstradition i Sverige.

Pristagare

2018: Kulturjournalisten, kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmer, Stockholm

2017: Översättaren Elin Svahn, Stockholm

2016: Översättaren och förläggaren Lena Hammargren, Stockholm

2015: Skulptören, filmaren och videokonstnären Knutte Wester, Umeå

2014: Författaren, översättaren och litteraturkritikern Malte Persson, Berlin

2013: Teologen,folkbildaren Ola Wikander, Lund

2012: Kyrkomusikern Ellen Weiss, Gävle

2011: Litteraturvetaren Stina Otterberg, Göteborg

2010: Filmaren, skådespelaren, regissören, författaren m.m. Marcus Carlsson, Göteborg och Karlskoga

2009: Religionsvetaren, kulturförmedlaren, översättaren och litteraturkritikern Simon Sorgenfrei, Stockholm

2008: Etnologen, fil dr Rebecka Lennartsson, Uppsala

2007: Tomas Bjelkeborn och Viktor Eriksson, ledare för Institutet för digitala konstarter (IDKA) i Gävle

2006: Dramapedagogen Domino Kai, Stockholm

2005: Folkbildarna Lena Ulrika Rudeke och Lars Sewilius Berg, Göteborg

2004: Teaterpedagogen Reine Lööf, Nybro och Stockholm

2003: Bokförläggaren Kristoffer Lind, Stockholm

2002: Historikern och violinisten Olof Holm, Östersund

2001: Latinläraren Maria Sellberg, Sundbyberg

2000: Översättaren och medeltidsforskaren Karl G. Johansson, Växjö

Jury (2018)

  • professor Anders Cullhed, Stockholm
  • gymnasielärare Johan Hjertén, Skara
  • chefredaktör Gunilla Kindstrand, Hudiksvall
  • litteraturkritikern och litteraturvetaren Stina Otterberg, Göteborg
  • professor Olle Josephson, Stockholm, ledamot i förbundsstyrelsen och juryordförande

Statuter

§1 Priset utdelas till en yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda.

§2 Pristagaren skall vara verksam i Sverige.

§3 Prissumman är 20 000 kronor.

§4 Priset överlämnas i samband med Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte.

§5 Priset söks ej. Förutsatt att lämplig pristagare står att finna, bör priset utdelas varje år.

§6 Priset må kunna delas, men endast mellan personer som utfört en gemensam insats enligt punkt 1.

§7 Pristagare utses av en jury, av antingen tre eller fem ledamöter, med en inom sig utsedd ordförande. Den utses av Svenska Humanistiska Förbundets styrelse för en tid av högst fem år. Omval kan ske.

§8 Juryns beslut skall vara enhälligt.

§9 Något juryarvode utgår ej.