Svenska Humanistiska Förbundets pris

Sedan 2000 utdelar Svenska Humanistiska Förbundet ett pris till yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda. Prissumman är 20 000 kronor.

2019 års pris till Alva Dahl

../arsmote/alva.jpg

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2019 till Alva Dahl. Genom viktiga insatser inom språkvetenskap, essäistik och översättning har Alva Dahl givit oss nya redskap att läsa och lyssna till den litterära texten.

Alva Dahl, Uppsala, f. 1985, är språkvetare, översättare och essäist. Som språkvetare har hon framför allt visat hur uppmärksamhet på något så till synes ganska obetydligt som interpunktion på ett avgörande sätt kan skärpa förståelsen av litterära texter. Hennes doktorsavhandling från 2015, I skriftens gränstrakter, analyserar interpunktionen i tre moderna romaner. Den har beskrivits som ett nydanande bidrag till den litterära stilistiken, ett starkt försummat forskningsfält inom svensk språkvetenskap. För en bredare publik har hon i samma ämne skrivit den lovordade boken Interpunktion. Om skiljetecken och textens nyanser (2016). Alva Dahl har översatt ett tiotal böcker och många kortare texter, inom skönlitteratur eller essäistik, bland annat Toril Mois Språk och uppmärksamhet (2017). I essäer av hög kvalitet i dagspress och tidskrifter har hon skrivit om bland annat översättning, skriftens villkor och enskilda författarskap.Alvas hemsida finner du HÄR)

Som ung humanist förenar alltså Alva Dahl vetenskapligt arbete, översättning, populärvetenskap och essäistik på ett sätt som väsentligt bidrar till att öka förståelsen av litterära texter i Sverige.

Pristagare

2019: Språkvetaren, översättaren och essäisten Alva Dahl, Uppsala

2018: Kulturjournalisten, kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmer, Stockholm

2017: Översättaren Elin Svahn, Stockholm

2016: Översättaren och förläggaren Lena Hammargren, Stockholm

2015: Skulptören, filmaren och videokonstnären Knutte Wester, Umeå

2014: Författaren, översättaren och litteraturkritikern Malte Persson, Berlin

2013: Teologen,folkbildaren Ola Wikander, Lund

2012: Kyrkomusikern Ellen Weiss, Gävle

2011: Litteraturvetaren Stina Otterberg, Göteborg

2010: Filmaren, skådespelaren, regissören, författaren m.m. Marcus Carlsson, Göteborg och Karlskoga

2009: Religionsvetaren, kulturförmedlaren, översättaren och litteraturkritikern Simon Sorgenfrei, Stockholm

2008: Etnologen, fil dr Rebecka Lennartsson, Uppsala

2007: Tomas Bjelkeborn och Viktor Eriksson, ledare för Institutet för digitala konstarter (IDKA) i Gävle

2006: Dramapedagogen Domino Kai, Stockholm

2005: Folkbildarna Lena Ulrika Rudeke och Lars Sewilius Berg, Göteborg

2004: Teaterpedagogen Reine Lööf, Nybro och Stockholm

2003: Bokförläggaren Kristoffer Lind, Stockholm

2002: Historikern och violinisten Olof Holm, Östersund

2001: Latinläraren Maria Sellberg, Sundbyberg

2000: Översättaren och medeltidsforskaren Karl G. Johansson, Växjö

Jury (2020)

  • förläggaren Swante Weyler, Stockholm
  • historikern Brita Planck, Skara
  • chefredaktör Gunilla Kindstrand, Hudiksvall
  • docenten och språkforskaren Ola Wikander, Lund
  • professor Olle Josephson, Stockholm, ledamot i förbundsstyrelsen och juryordförande

Statuter

§1 Priset utdelas till en yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda.

§2 Pristagaren skall vara verksam i Sverige.

§3 Prissumman är 20 000 kronor.

§4 Priset överlämnas i samband med Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte.

§5 Priset söks ej. Förutsatt att lämplig pristagare står att finna, bör priset utdelas varje år.

§6 Priset må kunna delas, men endast mellan personer som utfört en gemensam insats enligt punkt 1.

§7 Pristagare utses av en jury, av antingen tre eller fem ledamöter, med en inom sig utsedd ordförande. Den utses av Svenska Humanistiska Förbundets styrelse för en tid av högst fem år. Omval kan ske.

§8 Juryns beslut skall vara enhälligt.

§9 Något juryarvode utgår ej.